[English below]
Golfbuset är en bifirma till Qvintum AB. Denna sida har ett utgivningsbevis (2015-101) och har i och med detta ett grundlagskydd enligt Tryckfrihetsförordningen (TF) samt Yttrandrefrihetslagen (YGL).

Copyright/äganderätt till allt innehåll på dessa sidor är strikt förbehållna (om inte annat anges specefikt på någon bild/text) Patrik Säker.

Ansvarig utgivare: Patrik Säker
Ägare till databasen/webbsidan: Qvintum AB (556619-7785) www.qvintum.se

[English]
Golfbuset is a trading name of Qvintum AB. This site has a certificate of publication and has constitutional protection under the laws of The freedom of the Press Act and The fundametal Law of Freedom of Expression.

All rights are reserved (unless otherwise stated) to Patrik Säker.

Publisher: Patrik Säker

Contact: patrik (at) qvintum.se, Cell: +46-70-731 19 72.